Projekčná činnosť

Naša spoločnosť sa projekčnej činnosti venuje už od svojho vzniku v roku 2005,
jedná sa predovšetkým o navrhovanie:

Hlavný dôraz kladieme na individuálny prístup ku každému investorovi a jeho požiadavkám a predstavám.
Pri objektoch novostavieb ide najmä o:

Pri rekonštruovaných objektoch ešte k týmto činnostiam pribúda:

V rámci prípravy projektovej dokumentácie ponúkame aj inžiniersku činnosť spočívajúcu najmä z: